Selvom jernmangel globalt set er en hyppig tilstand, som bloddonorer qua blodtab ved donationer er i øget risiko for at opleve, så ved vi ikke meget om medfølgende kliniske konsekvenser. Jern skal bruges af alle kroppens celler, og specielt i fostertilstand kan jernmangel måske være skadelig for hjernens udvikling. Derfor vil vi med dette projekt undersøge, hvordan jernmangel i graviditeten påvirker fosteret. Helt specifikt vil vi se på fødselsudfald (herunder fødselsvægt), samt barnets kognitive udvikling. For at undersøge dette benyttes data fra Det Danske Bloddonorstudie og fra danske registre.

Ydermere vil vi undersøge, hvilke gener, der prædisponerer for jernmangel for på den måde at være i stand til at forebygge tilstanden hos bloddonorer gennem individualiseret behandling af jernmangel, samt selektering af individer, der kan “klare” at donere blod uden at udvikle jernmangel.

Det er ph.d studerende Andreas S. Rigas fra Klinisk Immunologisk Afdeling på Rigshospitalet, som arbejder med dette studie. Andreas har netop vundet den prestigefyldte pris ELITEFORSK rejsestipendium, der hvert år bliver uddelt til lovende unge forskere i Danmark. Prisen indebærer,  udover en anerkendelse af forskningsarbejdet, at Andreas har modtaget forskningsmidler til et 3 måneders ophold på University of Cambridge i England.

Læs mere om Det Danske Bloddonorstudie