Har du været på udenlandsrejse, taget medicin eller andet, som gør, at du ikke kan give blod i en periode, vil vi meget gerne høre fra dig her. Afhængig af grunden til din tappepause sætter vi dig i bero i et vist tidsrum, og vil først indkalde dig til tapning igen, når din tappepause er overstået. Læs evt. de generelle regler for tappepauser.

*-felter er påkrævede
Navn *

Cpr.nr. *

Email *

Din besked *