GivBlod er en afdeling i RegionH’s Blodbank. GivBlod er med til at sikre, at Blodbanken har nok blod til behandling af planlagte og akutte patienter.

GivBlods opgaver er at:

  • Planlægge og drive Den Mobile Blodbank, som er fælles for RegionH, og som dagligt står for tapninger på arbejdspladser, uddannelsessteder og i lokalområder i regionen.
  • Udsende indkaldelser, remindere m.m. til bloddonorerne
  • Booke tider til donorerne til såvel stationære som mobile tappesteder
  • Vedligeholde den fælles database over samtlige bloddonorer i RegionH
  • Udvikle og drive www.givblod.dk og GivBlods Facebookgruppe
  • Medvirke til et udbytterigt samarbejde mellem Blodbanken og Bloddonorerne i RegionH (BiRH)

Klik her for at finde kontaktoplysninger på GivBlod, Blodbankerne og De 6 donorkorps.