Henvendelser fra pressen rettes til:

Merle Wiborg Romose
merle.elisabeth.wiborg.romose@regionh.dk
21 29 80 70

Billeder til professionel brug i medierne kan også rekvireres på ovenstående data.

Pressemeddelelser.

Herunder kan du se tidligere pressemeddelelser:

Bloddonorerne introducerer i øjeblikket en såkaldt Takke-sms til donorerne i samarbejde med blodbanken. Det er en sms, som bliver sendt til donor i det øjeblik (næsten), hvor donors blodportion bliver anvendt til patientbehandling. Formålet er, at give donorerne en direkte tak for deres fine indsats. Og hvilket tidspunkt er bedre, end når blodet netop har hjulpet en patient? Forhåbentlig øger det motivationen til at fortsætte som bloddonor. I den indledende fase vil det kun være et udvalg af donorer, som modtager en takke-sms.

Flere blodbanker i Sverige har med succes anvendt takke-sms gennem en årrække, og derfor har vi også i Danmark (RegionH) ønsket at afprøve det overfor donorerne. Spørgsmål eller kommentarer vedrørende takke-sms sendes direkte til GivBlods kommunikationskonsulent Merle Romose på mail: merle.elisabeth.wiborg.romose@regionh.dk