Antallet af almindelige blodtransfusioner har været faldende over de seneste år, og det betyder nu, at der er brug for flere donorer til specialtapninger, så vi kan være selvforsynende med de øvrige blodkomponenter.

Blodplader

Blodplader er nødvendige for at stoppe en blødning. Patienter har derfor behov for transfusion med blodplader, hvis de mister mange blodplader i forbindelse med store blødninger, eller hvis de ikke selv kan danne blodpladerne pga. leukæmi eller visse andre former for cancer.

Blodplade-tapning foregår ved en speciel tappemåde, hvor det kun er blodplader, der tappes. Blodet føres over i en maskine, som ved hjælp af centrifugering deler blodet i plasma, røde blodlegemer og blodplader. Blodpladerne koncentreres og opsamles i en pose sammen med en del af plasmaet. Resten af blodet føres tilbage til donoren gennem tappeslangen. Vi tapper ca. 250 ml. plasma. Det er vigtigt, at donor drikker meget væske både før tapning og under tapning. Hele processen tager ca. 1½ time. Kroppen gendanner blodpladerne i løbet af nogle få dage.

Kontakt blodbanken på Rigshospitalet på telefon 35453491, hvis du har lyst til at høre mere om blodpladedonation.
Læs mere om blodpladedonation

Plasma

Plasma anvendes blandt andet direkte til behandling af patienter. Eksempelvis gives det til patienter, som mangler flere af blodets størkningsfaktorer. Derudover forarbejdes plasma til forskellige lægemidler til patientbehandling. På nuværende tidspunkt er Danmark ikke selvforsynende med plasma. Det vil vi gerne være i fremtiden, og derfor øges antallet af specialtapninger, hvor kun den ene blodkomponent tappes.

Ved en plasma-tapning er det kun plasmaet der koncentreres og opsamles. En plasmatapning tager ca. 45 min. og foregår ellers på samme måde som når der tappes trombocytter – se ovenfor.

Hvad kræver det?

For begge typer tapning gælder det, at det er vigtigt, at donor har gode vener pga. tapningens varighed. Som plasmadonor kan man tappes helt op til 33 gange om året – med mindst 11 dages mellemrum. Dette skyldes, at man ikke mister de røde blodlegemer.

Er du velegnet som plasmadonor?

I nedenstående beregner, kan du se, om du som udgangspunkt er velegnet som plasmadonor. Hvis ja, er det også vigtigt, at du har gode vener pga. tapningens varighed.

Test dig selv

Mand Kvinde

Vægt (kg):

Højde (cm):

Alder (år):

Din blodvolumen er:

Hvis dit tal er over 3900 og du har lyst til at give blod på en ny måde så henvend dig hos en af nedenstående blodbanker, som tapper plasma i RegionH:

Gentofte: 38 67 31 08
Hillerød: 48 29 41 63
Hvidovre: 38 62 24 89
Rønne: 38 67 17 81

Læs mere om plasmatapninger

Stamcelledonation

Stamceller er celler i en væske, der findes i knoglernes hulrum. Vores knoglemarv indeholder stamceller, som er i stand til at udvikle sig til alle blodets celletyper: røde blodlegemer (transport af ilt), hvide blodlegemer (bekæmpelse af infektioner) og blodplader (trombocytter som medvirker til at standse blødning).En del af stamcellerne kan med simpel metode bringes til at vandre fra knoglemarven ud i blodbanen, hvor de kan “høstes” direkte ved tapning fra en blodåre.

Hvis du tilmelder dig som stamcelledonor, bliver du vævstypebestemt og data bliver lagret på Rigshospitalet og i et verdensregister. For at blive udvalgt som stamcelledonor kræver det, at man har nøjagtig samme vævstype som patienten. Der findes tusindvis af forskellige vævstyper, og derfor er chancen for at du engang bliver udvalgt ca. 1 promille.

Den største gruppe af patienter, som bliver stamcelletransplanteret er patienter med blodkræft – heraf mange børn.

Bliv stamcelledonor

Der er på verdensplan tilmeldt omkring 30 mio. stamcelledonorer. På trods af dette, er det ikke altid, at man kan finde en egnet donor. Din tilmelding vil derfor være meget værdifuld!

Man skal være tilknyttet som almindelig bloddonor for at kunne blive tilmeldt som stamcelledonor.

Hvis du vil registreres som knoglemarvsdonor/stamcelledonor kan du gøre det her
Du kan også blot oplyse det næste gang du giver blod eller ringe til Vævstypelaboratoriet på Rigshospitalet på 3545 7844.