”Der er desværre stadig nogle der oplever fejl ved log-in med MitID – der arbejdes fortsat på sagen og vi beklager”        Husk venligst at annullere din tid til tapning, hvis du bliver forhindret i at møde op.

Bliv frivillig

Som frivillig i GivBlod er du med til at sikre, at der altid er blod nok til behandling af patienter på de danske hospitaler. Det er nemlig med hjælp fra de mange frivillige ildsjæle, at vi hvert år formår at skaffe det nødvendige antal donorer samt at udbrede viden om bloddonation.

Arbejdet som frivillig i GivBlod er til enhver tid ubetalt og frivilligt, men det forventes dog ikke, at du selv kommer til at afholde nogen udgifter for din indsats, uanset hvor du hjælper.

Som tak for din hjælp er det vores mål at give dig en lang række positive oplevelser, som du også selv kan være med til at sætte dit præg på, hvis du har lyst.

Hvad får du ud af det?

Som frivillig er du med til at gøre en stor indsats for bloddonorsagen, men du får samtidig en hel del igen både på det personlige og på det faglige plan. Du får bl.a.:

  • Glæden ved at hjælpe andre
  • Spændende oplevelser til arrangementer du måske ellers ikke ville have deltaget i
  • En masse nye bekendtskaber både lokalt og regionalt, og hvis ønsket også på landsplan og evt. internationalt
  • Indflydelse på årlige aktivitetsplaner i dit lokalområde
  • Kurser og ”efteruddannelse” som frivillig
  • Hyggeaftener og sociale arrangementer med de andre frivillige
  • Mulighed for arbejde i bestyrelser på lokalt, regionalt og landsplan, hvis du ønsker det
  • Mulighed for udtalelser og anbefalinger til CV

Hvad forventer vi?

Som frivillig i GivBlod modtager du ca. en gang om måneden et nyhedsbrev med information om kommende aktiviteter. Du bestemmer selv, hvor meget og hvor ofte du vil hjælpe. Vi er bare glade for, at du har lyst til at være med til at støtte op om den gode sag.

Vi forventer dog af dig, at du:

  • møder op til aftalt tid og sted, hvis du har meldt dig til et arrangement
  • er forberedt på at skulle lære det, der kræves for at kunne være GivBlods ansigt udadtil.

Hvis ovenstående har fanget din interesse, er du velkommen til at udfylde formularen på https://bloddonor.dk/frivilligt-arbejde/ Så sørger vi for, at du kommer godt i gang med det frivillige arbejde i dit lokalområde hurtigst muligt.

Bliv frivillig

Som frivillig i GivBlod er du med til at sikre, at der altid er blod nok til behandling af patienter på de danske hospitaler.