Tappepause?

Der kan være helbredsmæssige forhold, som betyder, at du i en periode (eller permanent) ikke kan give blod.  

Hos Bloddonorerne i Danmark kan du se listen over gældende tappepauser.

Hvis du ved, at du ikke må tappes i en periode, kan du orientere os her. Du vil så først blive indkaldt til tapning, når din tappepause er overstået.

Særlig information ang. coronavirus

Det skal være sikkert at donere og modtage blod i Danmark. Under den igangværende COVID-19-pandemi har vi fortsat brug for blod. Det er ikke nødvendigt at medbringe en negativ test for at give blod. Men som bloddonor skal du føle dig tryg, når du kommer i blodbanken, og vi gør alt, hvad vi kan, for at sikre dette.

Vi har derfor indført følgende foranstaltninger:

Pause efter kontakt med coronasmittet person: Har du været i direkte kontakt med en person, der er konstateret smittet med coronavirus, må du ikke komme i blodbanken de første 14 dage efter kontakt.

Hvis du har haft infektion med coronavirus: Du må give blod 28 dage efter symptomerne er ophørt (symptom i form af tab af lugte- eller smagssans giver ikke tappepause). Har du ikke haft symptomer gælder tappepausen på 28 dage fra den dag du fik positivt testresultat.

Vaccine mod COVID-19: Vaccination mod coronavirus giver ikke tappepause.

Pause ved luftvejsinfektion: Du skal være helt rask, når du donerer blod. Er du syg med feber, hoste eller vejrtrækningsbesvær, må du ikke komme til tapning. Hvis du har haft feber, skal du holde pause fra tapning i 14 dage efter feberens ophør.

Pause efter rejse:  Som bloddonor må du tappes efter udlandsrejse, hvis du ikke er omfattet af udenrigsministeriets krav om COVID-relateret isolation ved hjemkomst. Vær fortsat opmærksom på de almindelige regler for tappepause efter rejser. Se den fulde oversigt over tappepauser efter rejser her.

Håndhygiejne: Når du ankommer i blodbanken, beder vi dig om at afspritte dine hænder. 

Har du spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte os på 70106111.

Virussmitte gennem blod

For at vi kan have den bedst mulige og mest sikre blodforsyning, findes der en del regler om tappepauser. Helt overordnet gælder det, at du ikke må give blod, hvis du:

  • Har mistanke om, at du kan være smittet med HIV eller Hepatitis (leverbetændelse)

Eller hvis du, eller en person, du har haft seksuel kontakt med, inden for de seneste 4 måneder:

  • Har haft samleje med en person, som er smittet med HIV eller er smittebærer af Hepatitis
  • Har haft samleje med en person fra geografiske områder, hvor HIV eller Hepatitis B forekommer udbredt i befolkningen. Det gælder hele Asien, Syd- og Mellemamerika og hele Afrika
  • Som mand har haft seksuel kontakt med en anden mand
  • Har været sexarbejder.

Du må ikke give blod, hvis du på et tidspunkt i dit liv:

  • Har været stiknarkoman
  • Deler eller har delt injektionsnål med andre
  • Har været behandlet for blødersygdom før 1988.

Tappepause i forbindelse med medicin

Tager du medicin og er i tvivl om, hvorvidt det giver en tappepause i forhold til bloddonation, kan du finde svaret på www.min.medicin.dk. Søg på dit præparat og kig under punktet ”Bloddonor”. Er du i tvivl, kan du kontakte os på 70106111.

Tappepause i forbindelse med rejser

Udlandsrejser giver ofte en tappepause. Tjek selv på kortet her om din destination medfører pause.

Du kan også finde en liste med gældende tappepauser ved rejser.

Bemærk, at har du været i Storbritannien samlet i 12 måneder eller mere i perioden 1980-1996, medfører det tappepause på grund af en teoretisk mulighed for overførsel af kogalskab (variant af Kreutzfeldt-Jakob sygdom). Storbritannien skal her forstås som England, Wales, Skotland, Nordirland, Isle of Man, Kanaløerne, Gibraltar og Falklandsøerne.

Personer, som i løbet af de 5 første leveår har boet i alt 6 måneder i et område, som giver tappepause (tjek på kortet i linket ovenfor) må tidligst give blod 3 år efter sidste ophold i området.  En ferierejse til et område, der giver tappepause, er nok til, at man får en ny 3-årig tappepause.