”Der er desværre stadig nogle der oplever fejl ved log-in med MitID – der arbejdes fortsat på sagen og vi beklager”        Husk venligst at annullere din tid til tapning, hvis du bliver forhindret i at møde op.

Tappepause?

Der kan være helbredsmæssige forhold, som betyder, at du i en periode (eller permanent) ikke kan give blod.  

Hos Bloddonorerne i Danmark kan du se listen over gældende tappepauser.

Hvis du ved, at du ikke må tappes i en periode, kan du orientere os her. Du vil så først blive indkaldt til tapning, når din tappepause er overstået.

Særlig information ang. coronavirus

Det skal være sikkert at donere og modtage blod i Danmark. Under den igangværende COVID-19-pandemi har vi fortsat brug for blod. Det er ikke nødvendigt at medbringe en negativ test for at give blod. Men som bloddonor skal du føle dig tryg, når du kommer i blodbanken, og vi gør alt, hvad vi kan, for at sikre dette.

Vi har derfor indført følgende foranstaltninger:

Hvis du har haft infektion med coronavirus: Du må give blod 14 dage efter symptomerne er ophørt (symptom i form af tab af lugte- eller smagssans giver ikke tappepause). Hvis du ikke har haft symptomer, må du give blod 14 dage efter din sidste positive test.

Vaccine mod COVID-19: Vaccine mod coronavirus giver ikke tappepause, men eventuelle bivirkninger (hovedpine, muskel- og ledsmerter, let feber op til 38 grader af 1 – 2 dages varighed) skal være overstået før tapning.

Nær – eller øvrig kontakt med coronasmittet person: Du må give blod, hvis du ikke har symptomer på infektion med coronavirus.

Pause ved luftvejsinfektion: Du skal være helt rask, når du donerer. Er du syg med feber, hoste eller vejrtrækningsbesvær, må du ikke komme i blodbanken/på tappestedet. Hvis du har haft feber, skal du holde pause fra tapning i 14 dage efter feberens ophør.

Pause efter rejse: Søg på dette kort over tappepauser ved udlandsrejser for et overblik over tappepausereglerne.

Øget håndhygiejne og afstand: Når du kommer i blodbanken, vil vi bede dig om at afspritte dine hænder. Desuden skal du holde 1 meters afstand til øvrige donorer.

Du kan læse mere om coronavirus på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Har du spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte os på 70106111. 

Virussmitte gennem blod

For at vi kan have den bedst mulige og mest sikre blodforsyning, findes der en del regler om tappepauser. Helt overordnet gælder det, at du ikke må give blod, hvis du:

  • Har mistanke om, at du kan være smittet med HIV eller Hepatitis (leverbetændelse)

Eller hvis du, eller en person, du har haft seksuel kontakt med, inden for de seneste 4 måneder:

  • Har haft samleje med en person, som er smittet med HIV eller er smittebærer af Hepatitis
  • Har haft samleje med en person fra geografiske områder, hvor HIV eller Hepatitis B forekommer udbredt i befolkningen. Det gælder hele Asien, Syd- og Mellemamerika og hele Afrika
  • Som mand har haft seksuel kontakt med en anden mand
  • Har været sexarbejder.

Du må ikke give blod, hvis du på et tidspunkt i dit liv:

  • Har været stiknarkoman
  • Deler eller har delt injektionsnål med andre
  • Har været behandlet for blødersygdom før 1988.

Tappepause i forbindelse med medicin

Tager du medicin og er i tvivl om, hvorvidt det giver en tappepause i forhold til bloddonation, kan du finde svaret på www.min.medicin.dk. Søg på dit præparat og kig under punktet ”Bloddonor”. Er du i tvivl, kan du kontakte os på 70106111.

Tappepause i forbindelse med rejser

Udlandsrejser giver ofte en tappepause. Tjek selv på kortet her om din destination medfører pause.

Bemærk, at har du været i Storbritannien samlet i 12 måneder eller mere i perioden 1980-1996, medfører det tappepause på grund af en teoretisk mulighed for overførsel af kogalskab (variant af Kreutzfeldt-Jakob sygdom). Storbritannien skal her forstås som England, Wales, Skotland, Nordirland, Isle of Man, Kanaløerne, Gibraltar og Falklandsøerne.

Personer, som i løbet af de 5 første leveår har boet i alt 6 måneder i et område, som giver tappepause (tjek på kortet i linket ovenfor) må tidligst give blod 3 år efter sidste ophold i området.  En ferierejse til et område, der giver tappepause, er nok til, at man får en ny 3-årig tappepause.