Ozempic, Wegovy og Saxenda giver ikke karantæne, hvis man får det som slankemiddel.

Om os

Blodbankerne i RegionH og frivillige hos Bloddonorerne i RegionH arbejder sammen under navnet GivBlod. Vores formål er i samarbejde at sikre, at der er blod nok på hospitalerne til behandling af patienter med behov for blodtransfusion.

GivBlods opgaver:

  • Rekruttering, fastholdelse og anerkendelse af regionens frivillige bloddonorer
  • Planlægning og drift af regionen blodbanker, herunder også Den Mobile Blodbank, som dagligt står for tapninger på arbejdspladser, uddannelsessteder og i lokalområder i regionen.
  • Kommunikation til og med regionens ca. 70.000 bloddonorer
  • Sikre et godt og stabilt samarbejde mellem blodbankerne og den frivillige organisation Bloddonorerne i RegionH.
  • Kontinuerlig udvikling inden for blodområdet – herunder relevante forskningsprojekter