Ozempic, Wegovy og Saxenda giver ikke karantæne, hvis man får det som slankemiddel.

Bloddonorjubilæum

Pelikanen er bloddonorsagens æressymbol. Opnår du som bloddonor at give hele 100 portioner blod, modtager du pelikanen i gave. Ofte i forbindelse med et festligt arrangement.

Klip fra jubilæumsfest

Jubilæumsgaver

Se, hvilke bloddonorjubilæer vi markerer i løbet af din bloddonorkarriere. Listen over mulige jubilæumsgaver er vejledende, da produkter kan udgå og da listen opdateres en gang årligt.

Det er op til det enkelte donorkorps at beslutte, hvordan et donorjubilæum skal markeres. I RegionH samarbejder alle 5 korps om en fælles linje, så alle donorer kan forvente samme tilbud ved de forskellige milepæle.

Hvorfor en pelikan?

Forklaringen på, hvorfor det netop er en pelikan som fungerer som æressymbolet på bloddonorsagen kan du høre her.