Introduktion til Det Danske Bloddonorstudie

Det Danske Bloddonorstudie (DBDS) er et forskningsprojekt, der skal virke til gavn både for bloddonorer og danske patienter i bekæmpelsen af sygdomme.

Der forskes i bloddonorers blod, som undersøges for biologiske markører, der kan forklare eller forudsige sygdomme.

Forskningen er baseret på frivillig deltagelse af danske bloddonorer.

Om Det Danske Bloddonorstudie

Ved at deltage i Det Danske Bloddonorstudie bidrager bloddonorerne også til at skabe en dansk national forskningsressource til forskning i folkesundhed, sygdomsårsager, diagnostik og behandling.

Se filmen her