Blodbanken skifter IT-system, derfor vil det i perioden 31. maj – 12. juni ikke være muligt at booke tid online.
Ring venligst til den lokale blodbank og få hjælp. Vi beklager den ekstra ulejlighed.

Hvis uheldet er ude

Når der er oprettet en anmeldelse i samarbejde med blodbanken, indsendes den til Patienterstatningen, som behandler sagen og vurderer, om der er grundlag for erstatning. Som donor kan du få erstatning for de skader, der er en direkte følge af tapningen – men også ulykkestilfælde i forbindelse med transport til og fra en aftalt tapning er dækket – medmindre erstatning opnås fra anden side.

Som bloddonor kan du få erstattet følgende:
•  Helbredsudgifter f.eks. til medicin, fysioterapibehandling og hjælpemidler
•  Tabt arbejdsfortjeneste
•  Svie og smerte
•  Varige mèn
•  Tabt arbejdsevne

Patienterstatningen dækker herudover i særlige tilfælde betydelig tingskade. Ved mindre tingskader er det dog det enkelte tappested, som står for at dække udgiften. Bloddonorernes Sikringsfond kan i særlige tilfælde dække skader, der ikke er dækket af Patienterstatningen.