Der kan være helbredsmæssige forhold, som kan betyde, at du ikke kan være bloddonor i et givent tidsrum. Se de gældende karantæneregler for Bloddonorer i Danmark.

Hvis du har en tappepause, kan du orientere os her. Du vil så først blive indkaldt til tapning, når tappepausen er overstået.

Derudover skal du være opmærksom på følgende:

Tappepause i forbindelse med medicin

Tager du medicin, og er i tvivl om, hvorvidt det giver en tappepause i forhold til bloddonation, kan du finde svaret på www.min.medicin.dk

Vær opmærksom på, at vi har indført ens medicin-karantæner i hele Danmark. Tager du medicin mod smerter eller allergi, så tjek reglerne på www.min.medicin.dk, da de kan være ændret i forhold til tidligere.

Tappepause i forbindelse med rejse

Rejser til lande, hvor ophold giver tappepause giver som udgangspunkt 6 måneders tappepause fra hjemkomstdato.

Se oversigt over områder, der giver tappepause her.

Bemærk, at Tyrkiet på listen er delt op i øst og vest. Du kan se, hvor opdelingen går på dette kort over Tyrkiet.

På grund af risiko for smitte med Vestnilfeber, er der op til flere områder i Europa, som giver tappe-pause. Smitteområderne ændrer sig løbende, så derfor er det en god idé altid at holde dig orienteret via ovenstående link. Har du rejst inden for disse områder, giver det 28 dage tappepause fra hjemkomstdato. Smitteperioden er fra 1. april til 30. november.

Samme virus giver også 28 dages tappepause efter rejse til Nordamerika (Canada, USA) – dog kun i perioden 1. april til 30. november.

Har du været i Storbritannien samlet i 12 måneder eller mere i perioden 1980-1996, medfører det tappepause indtil videre på grund af en teoretisk mulighed for overførsel af kogalskab (variant af Kreutzfeldt-Jakob sygdom). Storbritannien er her forstået som England, Wales, Skotland, Nordirland, Isle of Man, Kanaløerne, Gibraltar og Falklandsøerne.

Personer, som i løbet af de 5 første leveår har boet i alt 6 måneder i et område, som giver tappe-pause (se kort over områder, der giver tappepause), må tidligst give blod 3 år efter sidste ophold i et området, og en ferierejse til et område der giver tappe-pause er nok til, at de får en ny 3-års tappepause.

Virussmitte med blod

Du må ikke give blod, hvis du:

  • Har mistanke om, at du kan være smittet med HIV eller Hepatitis (leverbetændelse)

Eller hvis du inden for de seneste 6 måneder:

  • Har haft seksuel kontakt med en person, der har været udsat for smitte på en af de måder, der er nævnt nedenfor
  • Har haft samleje med en person, som er smittet med HIV eller er smittebærer af Hepatitis
  • Har haft samleje med en person fra geografiske områder, hvor HIV eller Hepatitis B forekommer udbredt i befolkningen. Det gælder hele Asien, Syd- og Mellemamerika og hele Afrika.

Du må ikke give blod, hvis du på et tidspunkt i dit liv:

  • Som mand har haft seksuel kontakt med en anden mand
  • Har været prostitueret
  • Har været stiknarkoman
  • Deler eller har delt injektions-nål med andre
  • Har været behandlet for blødersygdom før 1988