Der kan være helbredsmæssige forhold, som kan betyde, at du ikke kan være bloddonor i et givent tidsrum. Se de gældende karantæneregler for Bloddonorer i Danmark.

Hvis du er i karantæne, kan du orientere os her. Du vil så først blive indkaldt til tapning, når karantænen er overstået.

Derudover skal du være opmærksom på følgende:

Medicinkarantæner

Tager du medicin, og er i tvivl om, hvorvidt det giver karantæne i forhold til bloddonation, kan du finde svaret på www.min.medicin.dk

Vær opmærksom på, at vi har indført ens medicin-karantæner i hele Danmark. Tager du medicin mod smerter eller allergi, så tjek reglerne på www.min.medicin.dk, da de kan være ændret i forhold til tidligere.

Rejsekarantæner

Rejser til karantænelande giver som udgangspunkt 6 måneders karantæne fra hjemkomstdato.

Se oversigt over områder, der giver karantæne her.

Bemærk, at Tyrkiet på listen er delt op i øst og vest. Du kan se, hvor opdelingen går på dette kort over Tyrkiet.

På grund af risiko for smitte med Vestnilfeber, er der optil flere karantæneområder i Europa. Smitteområderne ændrer sig løbende, så derfor er det en god idé altid at holde dig orienteret via ovenstående link. Har du rejst inden for disse områder, giver det 28 dage karantæne fra hjemkomstdato. Smitteperioden er fra 1. april til 30. november.

Samme virus giver også 28 dages karantæne efter rejse til Nordamerika (Canada, USA) – dog kun i perioden 1. april til 30. november.

Har du været i Storbritannien samlet i 12 måneder eller mere i perioden 1980-1996, medfører det karantæne indtil videre på grund af en teoretisk mulighed for overførsel af kogalskab (variant af Kreutzfeldt-Jakob sygdom). Storbritannien er her forstået som England, Wales, Skotland, Nordirland, Isle of Man, Kanaløerne, Gibraltar og Falklandsøerne.

Personer, som i løbet af de 5 første leveår har boet i alt 6 måneder i et rødt smitteområde (se karantænekortet), må tidligst give blod 3 år efter sidste ophold i et rødt område, og en ferierejse til et rødt område er nok til, at de får en ny 3-års karantæne.

Virussmitte med blod

Du må ikke give blod, hvis du:

  • Har mistanke om, at du kan være smittet med HIV eller Hepatitis (leverbetændelse)

Eller hvis du inden for de seneste 6 måneder:

  • Har haft seksuel kontakt med en person, der har været udsat for smitte på en af de måder, der er nævnt nedenfor
  • Har haft samleje med en person, som er smittet med HIV eller er smittebærer af Hepatitis
  • Har haft samleje med en person fra geografiske områder, hvor HIV eller Hepatitis B forekommer udbredt i befolkningen. Det gælder hele Asien, Syd- og Mellemamerika og hele Afrika.

Du må ikke give blod, hvis du på et tidspunkt i dit liv:

  • Som mand har haft seksuel kontakt med en anden mand
  • Har været prostitueret
  • Har været stiknarkoman
  • Deler eller har delt injektionsnål med andre
  • Har været behandlet for blødersygdom før 1988